Obowiązki przedstawiciela handlowego

Praca jako przedstawiciel handlowy znacznie różni się od standardowego etatu, na którym pracuje spora część społeczeństwa. Nie jest to także praca dla każdego, ponieważ głównym obowiązkiem przedstawiciela handlowego jest sprzedaż usług i towarów w jak największej ilości oraz z zachowaniem krótkiego czasu podczas owej sprzedaży i realizacji transakcji.

Jakie są obowiązki przedstawiciela handlowego?

Jak wspomniano wcześniej, głównym zadaniem przedstawiciela handlowego jest sprzedaż powierzonych mu towarów i usług. Wśród kolejnych zadań można wymienić również:

  • szeroko pojęty marketing;
  • analizę rynku, na którym działa firma współpracująca z przedstawicielem handlowym;
  • przygotowanie niezbędnych dokumentów transakcji i negocjacje podczas sprzedaży;
  • stały kontakt z klientem, dotychczasowym i nowym;
  • umiejętność określenia docelowej grupy przyszłych klientów.

Jako dodatkowe obowiązki przedstawiciela handlowego można wymienić umiejętność prowadzenia negocjacji oraz analizy potrzeb klienta.

Charakterystyka stanowiska zajmowanego przez przedstawiciela handlowego

W większości zawód przedstawiciela handlowego wiąże się ze sporą ilością wyjazdów służbowych. Uzależnione są od obszaru, na jakim działa pracodawca. Obszar działania przedstawiciela handlowego może obejmować:

  • miasto,
  • powiat,
  • województwo lub kilka województw.

Podczas wyjazdów służbowych przedstawiciel handlowy spotyka się ze swoimi stałymi klientami. Spotkania te często są zapowiedziane, jako efekt aktywnej pracy lub jako odpowiedź na zapotrzebowanie klienta.

Oczywiście zdarzają się również dni, kiedy to przedstawiciel handlowy pracuje na miejscu – w biurze. Wtedy też zajmuje się przygotowaniem niezbędnej dokumentacji. Zapoznaje się także z nowymi produktami lub też, z wprowadzonymi zmianami dotychczasowych produktów lub usług.

Do najważniejszych atrybutów przedstawiciela handlowego należy garnitur, telefon, laptop oraz samochód. Jest to ciekawa, ale i wymagająca praca ze względu na częste podróże służbowe.